Velké POKRYTECTVÍ lidstva

Lidstvo spěje k zániku ve své neutuchající pýše a zlobě, která pramení z pocitu: „Mě se to netýká“.

Lidstvo dělá vše proto, aby jeho činy byly nesmazatelně zapsány do dějin planety. A přitom ničí sebe sama desinformacemi, mylnými (ať už záměrně nebo ne) a cíleně nepravdivými informacemi o jídle, půdě, ovzduší i globálně nebezpečných zbraních. I když náhodou tyto informace mezi lidi proniknou, obvykle jsou jinými „vědeckými kapacitami“ vyvráceny a zpochybněny a často i když je lidé slyší, nevnímají. Lidé nechtějí slyšet, jak jejich děti ničí očkování, jak dostávají nehodnotná jídla, po kterých nemohou zdravě prospívat. Museli by totiž s tím něco dělat. Minimálně se zamyslet nad skutečností a také to chtít změnit. To je stojí energii, kterou nemají. Žijí ve stresu, na nic není čas. Jsou masírováni masmédii, reklamami, brutalitou ve filmech, která jim už nepřijde zvláštní, ani když se na ni běžně dívají jejich děti. Sice se diví, proč se děti na pískovišti „mydlí“ lopatičkami ve chvíli, kdy jim nějaké jiné dítě náhodou šlápne na důležitou bábovičku, ale nepřijde jim zvláštní, že se běžně dívají na filmy, ve kterých se lidé „mydlí“ proto, že mají každý jiný názor.

Mocní veřejně odsuzují eutanázii a přitom podporují sebeničící pomalé umírání vlivem cigaretového kouře, karcinogenních složek v jídle, špinavého ovzduší a vody a nesčetných dalších „jedů“ způsobujících velmi krutou smrt. Lidstvo vynakládá 1/10 nákladů na prevenci a 9/10 nákladů na výzkum a léčení chorob. Je to „byznys“.

Lidé nakupují v supermarketech „bezcenná“ (ve smyslu výživově nehodnotná) jídla, a pak zajdou vedle do lékárny pro multivitamínové preparáty (o jejichž vstřebatelnosti v organismu jsem se dočetla, že je v nejlepším případě 10%). Jejich děti jsou nemocné, alergické, letargické, ale také hyperaktivní, brutální vůči sobě i ostatním dětem, sedící u elektroniky s nezájmem o okolní svět.

Náprava by přitom byla snadná. Místo času trávených u počítače a nákupu v supermarketech mohou zajet na farmu, podpořit místní farmáře. Zajímat se o to co jedí, jak byly jejich plodiny vypěstovány. Děti by se mohly pohybovat v přírodě, pomoci na farmě. Lidé se mohou sdružovat do spolků, vyměňovat si své poznatky, výrobky, služby a děti se od nich mohou (přirozeně) učit, jak dělat svět lepším, jak jíst kvalitní potraviny a žít klidný život. Bez hledání rozdílů, bez srovnání, soutěžení a povrchnosti.

Kdybychom opravdu žili ve společnosti, rozdíly (ať už finanční, nebo společenské) by nebyly to, co by nás rozdělovalo, ale bylo by přínosem pro všechny. Jelikož i ten nejposlednější děda na vesnici má hodnotnější (ve významu výživovém) vajíčka, než ten manažer velkopodniku, který si je koupí v supermarketu za super cenu z klecového chovu.

Všechny činnosti jsou důležité, neodsuzuji žádné. Jen je třeba se zamyslet nad tím, co předáváme dětem, jaké hodnoty a jaké příklady jim dáváme. Místo hledání rozdílů a poukazování na to, kdo nebo co je lepší, bychom měli hledat, co nás spojuje a čím si můžeme být navzájem prospěšní.

Nejvíce prospěšní si budeme tím, že budeme chránit naše zdroje (půdu, lesy, vodu…), podporovat ty, co nás inspirují a nebojovat s těmi, co si myslí něco jiného. Každý si může zvolit svoji cestu. Každý může dělat věci „jinak“. Stačí jen to „začít dělat“.

Toto jsou moje názory a nemusíte s nimi souhlasit. Děkuji, že jste si je přečetli.

HFG

Proč kompostovat?

Po celé věky lidé věřili, že práce na půdě znamená plodnost, zdraví, prosperitu. Jakmile ji však začali využívat pro zisk, nebo ji zanedbali kvůli své lenosti, půda přestala plodit, ze země odešel život. Následovala eroze půdy a obrovské plochy byly napadeny pískem a prachem a úrodná země byla přeměněna na poušť a vyprahlé pustiny. Tento proces stále pokračuje.

Příroda je pomalá k odvetným opatřením, ale zato strašně důsledná. Její učebnicové lekce můžeme zaznamenat na každém kontinentu ať už je to důsledek zanedbání v minulosti nebo jejího intenzivního využívání.

Zanedbávání je typické v pouštích severní Afriky, tzv. sýpky Říma a na opuštěných pozemcích v Palestině – Transjordania – původně „země oplývající mlékem a medem“. Intenzivní vykořisťování se nejvíce projevuje v Americe – tady byla panenský půda, bohatá na přírodní živiny. Vše se vracelo zpět do země, každý původně živý materiál byl navrácen půdě. Život zde vzešel z půdy a vrátil se do ní jako „prach“. Na Novém Zélandu jsou zděšeni z důsledků používání chemických hnojiv a rozsáhlého odlesňování. V Austrálii ze stejných příčin velké plochy trpí suchem, půdní erozí, snížení úrodnosti. Ve východní Africe z původně nedotčené půdy, nyní intenzivně využívané a nadopované chemikáliemi, se opakuje stejný postup – po vyčerpání a znehodnocení půdy se s devastací posunou zase o kousek dál.

Pokud nevnímáme velké zásahy na celé planetě, můžeme se podívat na malé zemědělce a zahradníky.

Statková hnojiva či přírodní humus se využívá minimálně. Pro všechny je jednodušší používat hnůj ze sáčku – chemický koktejl živin. Sice obsahuje všechny správné chemické přísady, ale žádný život, žádná vlastní síla k růstu. Slyšeli jste někdy o minerálním růstu? Výsledkem je po několik sezón stálý pokles plodnosti a nárůst škůdců a nemocí.

Naštěstí kompost může být vaším „SRDCEM ZAHRADY“. Použití kompostu je univerzální, zachrání vám plodnost půdy, plodiny budou „živé“ plné přírodních prvků, minerálů a vitamínů. Protože vyrostou ze živé půdy, sami si převezmou tuto sílu, kterou vám pak předají v plné kráse do vašeho jídla.

Na celém světě existují místa, kde byste nečekali živou, plodnou půdu. Jedním z nich je Hunzas v severní Indii, jejich údolí je domovem s oázou plodnosti a to díky nadlidskému dílu, jehož původem je základ práce s půdou pocházející již z dávných věků. Skalní terasy drží půdu na vyprahlých kopcích se systémem zavlažování, a jako nejdůležitější jsou systematické a tradiční výrobní postupy kompostu. Tento systém vyprodukoval rasu lidí, zdravou, šťastnou a moudrou. Pak v Číně, uprostřed chudoby a obtíží, použití a péče o kompost tvoří podstatnou část života komunity. To umožnilo, aby Číňané získávali maximum ze stejné půdy po tisíce let a ta je stále naživu a je úrodná.

Je načase pochopit, že půda je živá věc a musí být správně obhospodařovaná. Každý se zdravým rozumem chápe souvislosti mezi tím, že všechno co jíme, pochází z půdy a z ní se odvozuje i kvalita života. Maso, máslo, mléko, představují vitalitu rostlin pozřených domácími zvířaty. Zelenina a ovoce, by nám mohly předávat svoji sílu, ale pokud rostou ve vyčerpané a devitalizované půdě, nemají jak a co předat.
Začal pomalý proces s téměř univerzální podvýživou; jde z půdy do vegetace a od vegetace k člověku. Výsledkem je obrovský nárůst rakoviny a onemocnění podvýživou stále se zvyšující přes moderní vybavení a rozvoj vědeckého poznání, které místo aby se zaměřilo na prevenci, zaměřuje se na léky. Nárůst špatného zdravotního stavu se neomezuje jen na člověka, je společný pro domácí zvířata, jakož i pro rostlinnou říši. Každý rok přináší příběh o nových škůdcích, nových nemocech a nových prostředků a insekticidů. Je známá příčina pro tyto univerzální příznaky, a příčinou toho všeho je půda. V případě, že půda je nemocná, všechny živé bytosti trpí. Náprava musí začít právě tam. Již jsou k dispozici důkazy, jak velký pokrok v oblasti zdraví přineslo krmení půdy organickým kompostem místo dopování rostlin syntetickými hnojivy.

Je to přeci jen zdravý rozum a jeho nedostatek může vést k celosvětové tragédii, pokud nebudou podniknuty kroky k záchraně životaschopnosti půdy. Je hodně co překonávat, lhostejnost a neznalost městského obyvatelstva, lenost a konzervatismus venkovských farmářů a také chapadla korporací přes 100 let vyrábějících chemické přísady. Zemědělci jsou vychovaní na principech chemických hnojiv a málokdo může očekávat rychlou změnu.
Existuje mnoho metod výroby kompostu a věřím, že je zde prostor pro všechny z nich. Existují miliony různých zahrad s různými možnostmi; pokud se jedna metoda ukazuje jako nevhodná, jiná se může perfektně hodit.
Lze využít Bio-dynamickou metodu Rudolfa Steinera, rychlé kompostování rostlinnými výluhy, očkování kompostu či přehazování, využití hnoje ze statku. Všechny metody produkují výborný živý kompost. Je k dispozici nepočítaně druhů kompostu dle použitého materiálu, doby tlení i zrychlený proces trvající 4-6 týdnů. Každý si může vybrat.

Více v chystané knize: Jak nejlépe využít potenciál své zahrady.

 

HG

Další články k tématu: 

http://www.agrohomeopatie.eu/?p=263; http://www.agrohomeopatie.eu/?p=247; http://www.agrohomeopatie.eu/?p=241

Helix tosta – časté dotazy

Jak se používá?

Granulky (2-3) rozpusťte například ve sklenici vody, nebo v PET lahvi od čisté vody, zatřepejte nebo zamíchejte. Tento roztok pak dávkujte do konví na zalévání. V konvi vodu opět alespoň zamíchejte, v rozprašovači zatřepejte.

Jak často se používá?

Aplikujte hned po zasazení nebo po vzejití rostlin. Pak po každém dešti (i když je mokro). Následně, co se nejvíce osvědčilo, alespoň jednou týdně.

Kolik stojí a kolik toho je v balíčku?

Spoluúčast na testování stojí 250Kč. Obsah přibližně 10g vystačí na testování spolehlivě několik let.

Další zkušenosti se zahraničními kolegy: http://www.narayana-verlag.com/homeoplant-experiences/?books_id=8512&page=1

Proč používat homeopatika místo běžných „ekologických“ likvidátorů slimáků?

Protože  Helix tosta odhání slimáky, nezabíjí. Nezavlečete si tedy do zahrady energii smrti – cílené smrti. To že budete slimáky odhánět a ne zabíjet, vibračně posiluje váš prostor a otevírá srdce. Můžete si to představit jako místo, kde život má svoji cenu, a prostor, který je váš, kde někteří nejsou vítáni. Tím, že jim vyhradíte místo k životu jinde, spolupracujete, ne likvidujete a to má jinou kvalitu než cokoliv, co vám mohou nabídnout jakékoliv přípravky na slimáky.

Máte-li další dotazy, napište, připojím.

Děkuji, že netelefonujete, spíše píšete.

H.

Proč se slimáci tak přemnožili?

Slimák je boží stvoření jako každé jiné. Jeho přemnožení je důsledek zamoření planety. Oni transformují hmotu zpátky Zemi a tím ji čistí. Země jej vyslala ke své očistě. Budete-li s nimi bojovat (likvidace), Země vám to vrátí dalším nájezdem (možná v podobě slimáků, možná v podobě jiných brouků). Energie smrti je prostě přitáhne.

Budete-li s nimi spolupracovat – vyhradíte jim prostor třeba na kompostu, dáte jim „informaci“ (např. homeopatická informace), že tady nejsou vítáni, časem poznáte, že vám už tolik nevadí. Oni nezmizí, oni jen s vámi naváží kontakt a vaše energie, která bude vycházet ze srdce a poznání, že vše na Zemi má své místo, vám umožní koexistovat.

Používání homeopatik na rostliny, zvířata, lidi, není o likvidaci „nepřítele“, ale o vytvoření prostředí, kde není místo pro boj, ale pro bytí bez soupeření.

Připravuji setkání pro zájemce o napojení se na Zemi, spřízněnost s bytostmi Země, sladění těla i srdce se srdcem Země a pravděpodobně i mnoho dalšího. Chcete-li, zašlu další informace. Spíše pište, než volejte.

HG